Menu

 Door secretaris

Aankondiging ALV 26 mei 2018

Het bestuur nodigt iedereen graag uit voor een algemene ledenvergadering op zaterdag 26 mei om 20:00 in het clubhuis.


Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS

 

Datum: Zaterdag 26 mei 2018 (20:00)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.

 

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken*

3. Vaststelling agenda

4. Vaststelling notulen vorige ALV**

5. Bouwcommissie – stand van zaken nieuwe clubhuis

6. Sponsorcommissie

7. Begroting 2018-2019

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden:

8.1 Aftredend: Roderik Krooneman (secretaris)

8.2 Verkiezing nieuwe bestuursleden: Marloes Dekens (secretaris), Jurgen Bos (accommodatie)

9. Rookbeleid

10. Kantinemanagement

11. Vrijwilligers

12. Lustrum

13. Rondvraag

14. Sluit

 

*Ingekomen stukken en kandidaten bestuursleden kunnen ingestuurd en aangemeld worden bij de secretaris tot uiterlijk 19 mei 2018 a.s. via secretariaat@ghbs.nl.

 

**Bijlagen:
Download hier de agenda in pdf »
Download hier de notulen van de vorige vergadering in pdf »

Rabobank Twin Seasons Pouwrent