Menu

ALV

Datum:
Begintijd: 20:00
Eindtijd: 23:00
Categorie: ghbs leden

Beste GHBS’ers,

Wij nodigen alle leden graag uit voor een algemene ledenvergadering op vrijdag 15 november 2019 om 20:00 uur in het clubhuis. Hieronder volgt de agenda.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS 

Datum: Vrijdag 15 november (20:00)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken*
4. Vaststelling agenda
5. Vaststelling notulen afgelopen ALV**
6. Hockey technische organisatie
a. Technisch management selectie jeugd
b. Technisch management breedte- en jongste jeugd
c. HTC senioren
7. Arbitrage
a. CS+
b. Jeugdopleiding
8. Vrijwilligerscommissie
9. Financieel
a. Financieel jaarverslag
b. Verslag kascommissie 2018-2019
c. Vaststelling jaarrekening 2018-2019
d. Benoeming kascommissie 2019-2020
10. Aftreden twee bestuursleden:
a. Aftredend: Ineke Middelveldt (jeugdafdeling)
b. Aftredend: Willemijn Jongman (vrijwilligers)
11. Aantreden bestuurslid
a. Aantredend: Pauline van Loenen (jeugdafdeling)
12. Rondvraag
13. Sluiting


*
 Stukken kunnen ingestuurd worden tot en met uiterlijk 8 november 2019 a.s. via secretariaat@ghbs.nl.

**De notulen van de vorige ALV, gehouden op 24 mei 2019, en de jaarrekening 2018-2019 zijn op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl. De notulen van de vorige ALV zijn tevens te downloaden vanuit Mijn GHBS (Via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad Club – Tabblad documenten – ALV).

Met vriendelijke groet,

het bestuur


Rabobank Twin Seasons Pouwrent