Menu

 Door Lisette Kruit

Bestuursupdate december 2018

Na enige tijd geen update van de blogpost, hierbij dan weer een update vanuit het bestuur, deze keer gericht op alles met betrekking tot de accommodatie. Gezien de vele ontwikkelingen bij GHBS zullen we vanuit het bestuur met grotere regelmaat via deze blogpost updates geven.

 

Verlichting

Zoals jullie weten is de oude verlichting vervangen door nieuwe LED verlichting. Hiermee hebben de meest energiezuinige verlichting die er is en besparen we hopelijk ook nog op de kosten. Uiteraard is het daarbij wel van belang dat we de verlichting ook uit doen na de laatste training en wedstrijden. Dit gaat niet altijd goed, dus graag extra attentie daarvoor van iedereen!

 

Aankleding buiten

Sinds de zomer is vanuit de accommodatie commissie gewerkt aan het zoveel mogelijk verbeteren/repareren van de bestaande zitjes/bankjes buiten. Dit zal in de winter verder worden doorgezet, zodat we start seizoen 2019 weer alles netjes hebben staan. Daarnaast hebben we de zitjes uitgebreid met twee grote picknicktafels, drie nieuwe sta-tafels en voor de zonnige periodes twee grote parasols. Als er nog suggesties zijn voor verdere verbetering/aanvulling dan graag mailen naar accommodatie@ghbs.nl.

 

Als je een bijdrage wilt leveren aan het verder verbeteren van de accommodatie dan graag een bericht via bovenstaand mailadres! Iedereen die een beetje handig is en graag een keer wil/kan schuren, verven of anderszins zaken opknappen is van harte welkom.

 

Aankleding binnen

Ook binnen is (mede op basis van de gehouden enquête onder de leden) de aankleding verder verbeterd. 20 nieuwe barkrukken, extra sta-tafels en versteviging van de bestaande tafels. Daarnaast staat er sinds 2 weken een nieuwe hoge zithoek, om relaxed te kunnen werken/borrelen. Zodra het nieuwe clubhuis er staat, zal de indeling/aankleding verder worden geoptimaliseerd.

 

Veiligheid

In het kader van verbetering van de veiligheid zijn een aantal zaken aangepakt. Er is extra straatverlichting van de loopbrug tot GHBS gerealiseerd i.s.m. Sport050, zodat het pad met een veiliger gevoel begaanbaar is. Er zijn nieuwe/extra sensorlampen buiten en in de diverse containers geplaatst, zodat ook daar de verlichting altijd brand als dat nodig is. Tot slot zijn er enkele camera’s opgehangen in het clubhuis ter voorkoming van diefstal, vernieling etc., wat helaas nog wel eens is gebeurd in de afgelopen maanden.

 

Lockers

In verband met de grote vraag naar lockers zijn nog acht extra lockers gebouwd in de locker container. Hiermee hebben we alle mogelijke ruimte voor lockers in de huidige accommodatie(s) benut. Het is ons bekend, dat er nog teams zijn die graag een locker willen, dus als er 1 vrij komt laat dit dan weten aan accommodatie@ghbs.nl. In ons nieuwe clubhuis streven we ernaar om voor ieder team een ruime locker voor de keeper spullen, ballen etc. beschikbaar te hebben.

 

Nieuwe kleedkamers

Zoals iedereen heeft gezien is de sloot naast het clubhuis gedempt, waardoor we al tijdens het lustrum met een schitterende feesttent naast het clubhuis konden werken. De demping was ook noodzakelijk om de nieuwe kleedkamers en uiteindelijk het nieuwe clubhuis te kunnen realiseren. De afgelopen maanden zijn hier grote stappen in gezet en tav de nieuwe kleedkamers is de voorlopige planning nu als volgt (deze is uiteraard onder voorbehoud van het verkrijgen van de definitieve vergunning en het realiseren van de planning door de bouwer):

 

Vergunning week 10 2019 (begin maart)
Start bouw week 20 2019 (half mei)
Oplevering week 26 (eind juni)

 

Uiteraard hadden we ze graag klaar gehad voor het nieuwe voorjaar seizoen, maar helaas wordt dat door omstandigheden buiten onze invloedssfeer enkele maanden later.

 

Nieuwe clubhuis

Ten aanzien van het nieuwe clubhuis is helaas nog geen concrete planning te geven. Op dit moment zitten we in de afrondende fase van de financiering, waarbij we uiteraard hopen op zoveel mogelijk (eigen) financiering via de obligatie die aangeboden wordt (hierover in een latere blogpost meer informatie). Daarnaast is door de architect contact geweest met diverse aannemers, waaruit uiteindelijk de definitieve aannemer zal moeten komen. We steven er nog steeds naar om in 2019 ook het nieuwe clubhuis te realiseren. Maar zijn ons bewust van de huidige drukte in de bouw, dus blijft het nog even afwachten wat een haalbare planning is. Zodra we hier meer over kunnen melden zal dit via de blogpost (danwel in de ALV) worden gecommuniceerd.

 

Hockeydoelen

Dat niet alle hockeydoelen(netten) meer even goed zijn is voor iedereen uiteraard ook duidelijk. Het is de bedoeling dat in de winterstop alle doelen weer in een nette staat worden gebracht, met waar nodig nieuwe netten.

 

Video analyse systeem

GHBS heeft met 360Sportsintelligence een overeenkomst gesloten voor de aanleg van een geavanceerd video systeem op veld 3. Hier zal met behulp van een 4-tal camera’s opnames worden gemaakt van wedstrijden, eventueel trainingen etc.. Zodat teams en trainers nog beter met behulp van video analyse kunnen zien waar verbeteringen mogelijk zijn. De planning is dat dit systeem in de loop van Februari 2019 wordt aangelegd. Aangezien we hier ook enige zelfwerkzaamheid in moeten doen, zal er nog een oproep volgen voor hulp bij de fysieke arbeid (o.a. graven van kabelgoten).

 

Winterhal

Wellicht hebben jullie er al iets over gehoord, maar er is een commissie bezig om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij GHBS een eigen opblaashal te realiseren voor de winter. Momenteel zijn hiervoor gesprekken gaande met mogelijke leveranciers en kijken we bij veel clubs die al zoiets hebben gerealiseerd wat de best practice is, zodat we in ieder geval het wiel niet nog een keer hoeven uit te vinden. Zodra we hier meer over kunnen melden zullen we dit zo snel mogelijk via de blogpost of ALV communiceren.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent