Menu

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen bij GHBS

GHBS wil een hockeyclub zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club willen we zoveel mogelijk voorkomen, maar mocht het nodig zijn met een vertrouwenspersoon bespreekbaar te maken. Vertrouwenscontactpersonen kunnen n.a.v. een melding het verenigingsbestuur adviseren om bijvoorbeeld beleid te ontwikkelen en zien er op toe dat dit ook gebeurt.

GHBS heeft inmiddels 2 vertrouwenspersonen, Michelle Garnier en Jackie Dekens. Graag lichten we hun rol binnen de club graag toe.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

Ze zijn er voor spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders. Met de vertrouwenspersonen kun je praten over zaken zoals:

– Grensoverschrijdend gedrag: wanner je de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach als onprettig ervaart.
– Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft.
– Pesten en gepest worden
– Als je voelt dat je er door je huidskleur, handicap, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
– Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach wel verstandig of toelaatbaar is.
– Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
– Je jezelf in algemene zin niet veilig voelt.
– Seksuele intimidatie (vermoedens of concrete incidenten)

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn er voor jou. Ze luisteren naar jouw verhaal. Hierbij geldt dat snel erover praten en er voor zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, het niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. Bij de uitvoering van hun taken volgen wij het protocol van de KNHB.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Jij kunt zelf kiezen om met één van de vertrouwenspersonen of met beiden te praten. Van deze vertrouwelijke gesprekken wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven of van op de hoogte bent. Wij dienen echter wel periodiek geanonimiseerd het bestuur te rapporteren. In gevallen waarbij de acute veiligheid van de vraagsteller of anderen gevaar loopt of er sprake is van een strafbaar feit, zal de vertrouwenscontactpersoon haar vertrouwelijkheid moeten doorbreken. Het liefst met toestemming van de vraagsteller, maar in ieder geval met medeweten.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

De vertrouwenspersonen zijn er niet voor (vermoedens van) incidenten die tussen jou en/of andere betrokkene plaatsvinden of hebben plaatsgevonden waarbij er geen relatie is met de activiteiten binnen GHBS. Wanneer je twijfelt, spreek één van de aan of je vraag bij ons op de juiste plaats is. Een vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding en gaat in beginsel niet in gesprek met betrokken partijen anders dan de melder.

Contact opnemen

Onze vertrouwenspersonen zijn te bereiken op de volgende mailadressen:

 m.garnier@home.nl 

jackie@dekensnet.nl

De vertrouwenspersonen zijn de enigen die deze berichten kunnen lezen.

Tot slot

De gewone fatsoensnormen en omgangsvormen gelden overigens altijd, zowel tijdens het hockeyspel – de wedstrijd en de training – als ervoor en erna. Voor wat betreft de hockeywedstrijden gelden natuurlijk tevens de spel- en arbitrageregelgeving van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), alsmede hetgeen de KNHB onder de noemer ‘Sportiviteit en Respect’ (normen en waarden in de hockeysport) uitdraagt. Graag verwijzen wij dan ook naar deze gedragsregels. Als iedereen zich hieraan kan houden kunnen we met z’n allen optimaal genieten van het recht om veilig de mooiste sport te beleven.

Als je jouw verhaal liever kwijt wilt aan iemand buiten de club, dan kan dat via Centrum Veilige Sport Nederland 

 

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent