Menu

Contributie

In de tabel hieronder wordt de hoogte van de contributie en het entreegeld bij een lidmaatschap weergegeven. De contributie wordt bepaald op basis van leeftijdscategorie, los van het team waar een lid in speelt.

Contributie tabel 2022-2023 Inschrijfgeld
Senioren > 25 jaar 363 40
Senioren < 25 jaar 256 40
Trainingslid 250 40
Ouderhockey 250 40
A-Jeugd 342 20
B-Jeugd 342 20
C- Jeugd 331 20
D- Jeugd 319 20
E- Jeugd 297 20
F- Jeugd 240 20
Funkey 206 20
Jeugdsportfonds 275
Volwassenfonds voor sport en cultuur 275
Zaal Lid 94
Zaaltoeslag leden seniorleden 45
Steunlid 75
Selectietoeslag 1e teams A-B-C-D jeugd 131
Selectietoeslag 2e teams MA2, MB2, MC2, 94
en MD en JD teams met plaatsingsniveau 1 *
Extra toeslag ** 50

* In het seizoen 2022-2023 zijn dit JD1, MD1 en MD2

** breedte juniorenteams die 2 x 1,5 uur veldtraining en 2x 1 uur zaaltraining en zo mogelijk 2 x 1 uur zaaltraining per week met vaste trainer

Selectietoeslag
De eerste teams van de A-, B- en  C-jeugd betalen een selectietoeslag van € 131,-. De tweede meisjesteams (MA2, MB2, MC2) en de D junioren met plaatsingsniveau 1 (voor seizoen 22/23 zijn dit: JD1, MD1 en MD2) betalen een selectietoeslag van € 94,-.

Zaalhockey
Leden van de seniorenteams, die in de winterstop in de zaal spelen, betalen een zaalhockey contributie van € 45,- per seizoen. Externe spelers betalen € 94,- voor een zaallidmaatschap. Jeugdleden betalen geen extra zaalcontributie aangezien dit is inbegrepen bij de reguliere contributie.

Betaling
Betaling gaat uitsluitend per incasso. Bij de aanmelding wordt je gevraagd om akkoord te gaan met betaling per incasso. Standaard is eenmalige incasso (rond 23 september). Op verzoek kan de incasso gespreid worden over vier termijnen (24 augustus, 24 november, 24 januari en 24 maart). De keuze of wijziging voor inning in termijnen of een eenmalige incasso kun je doorgeven voor 1 augustus via ledenadministratie@ghbs.nl. De incasso vervalt automatisch bij het einde van het lidmaatschap.

Unicef Rabobank Twin Seasons Pouwrent