Menu

Contributie

In de tabel hieronder wordt de hoogte van de contributie en het entreegeld bij een lidmaatschap weergegeven. De contributie wordt bepaald op basis van leeftijdscategorie, los van het team waar een lid in speelt.

Contributie Entreegeld
Contributie tabel
Senioren > 25 jaar (25 t/m 65+) € 347 € 40
Senioren 18-25 jaar (18 t/m 24); peildatum 1 oktober € 245 € 40
Trainingslid € 236 € 40
Ouderhockey € 236 € 40
A-Jeugd € 322 € 20
B-Jeugd € 322 € 20
C- Jeugd € 312 € 20
D- Jeugd € 301 € 20
E- Jeugd € 280 € 20
F- Jeugd € 227 € 20
Funkey € 195 € 20
Zaal Lid € 89 n.v.t.
Zaaltoeslag senioren GHBS € 43 n.v.t.
Steunlid € 75 n.v.t.
Selectietoeslag 1e teams A-B-C jeugd € 98 n.v.t.
Selectietoeslag 2e teams MA2, MB2, MC2 en MD en JD teams met plaatsingsniveau 1 € 66 n.v.t.

 

Jeugdfonds sport & cultuur
Als er thuis te weinig geld is, kan het Jeugdfonds sport & cultuur helpen met het betalen van de contributie en eventueel de benodigde materialen, zoals sportkleding. Lees hoe het werkt op de website van het Jeugdfonds of neem contact op met het fonds voor nadere informatie via 06 – 81 304 503 of via groningen@jeugdfondssportencultuur.nl.

Selectietoeslag
De eerste teams van de A-, B- en  C-jeugd betalen een selectietoeslag van €98,-. De tweede meisjesteams (MA2, MB2, MC2) en de D junioren met plaatsingsniveau 1 (voor seizoen 20/21 zijn dit: JD1, JD3, MD1, MD2  en MD5) betalen een selectietoeslag van € 66,-.

Zaalhockey
Leden van de seniorenteams, die in de winterstop in de zaal spelen, betalen een zaalhockeycontributie van €43,- per seizoen. Externe spelers betalen € 87,- voor een zaallidmaatschap. Jeugdleden betalen geen extra zaalcontributie aangezien dit is inbegrepen bij de reguliere contributie.

Betaling
Betaling gaat uitsluitend per incasso. Bij de aanmelding wordt je gevraagd om akkoord te gaan met betaling per incasso. Standaard is eenmalige incasso (rond 24 november). Op verzoek kan de incasso gespreid worden over vier termijnen (24 augustus, 24 november, 25 januari en 22 maart). De keuze of wijziging voor inning in termijnen of een eenmalige incasso kun je doorgeven voor 1 augustus via ledenadministratie@ghbs.nl. De incasso vervalt automatisch bij het einde van het lidmaatschap.

Voorafgaand aan iedere incasso sturen we een vooraankondiging per mail. Het is daarom van belang dat een correct e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is, net als het correcte rekeningnummer en tenaamstelling. Wijzigingen in het e-mailadres of rekeningnummer kunnen worden doorgegeven via ledenadministratie@ghbs.nl.

Waneer de incasso niet is gelukt, proberen wij nog een keer te incasseren. Voorafgaand aan de tweede poging sturen we een herinnering per mail. Als ook dan de betaling niet volgt, behoudt GHBS zich het recht voor om, na een laatste sommatie, de incasso uit handen te geven aan een incassobureau. De bijkomende kosten zijn voor rekening van het lid of de ouders daarvan, indien het lid minderjarig is. Daarnaast kan het speelrecht van het desbetreffende lid worden beperkt.

Na aanmelding is voor het gehele seizoen contributie aan de vereniging verschuldigd overeenkomstig met het bijbehorende lidmaatschap. Het hockeyseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Wijziging van lidmaatschap of afmelding gedurende het seizoen geeft geen recht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van contributiegelden. In bijzondere gevallen kan van dit beleid worden afgeweken na formeel verzoek aan de ledenadministratie via ledenadministratie@ghbs.nl.

Op Mijn GHBS kunnen leden inzicht krijgen in de (deel)facturen.

Rabobank Twin Seasons Pouwrent