Menu

Elftalcommissie – junioren

Wie zijn wij?

De elftalcommissie bestaat uit Elizabeth Legger (verantwoordelijk voor de A-lijn/Mo18), Josien Elzenaar (verantwoordelijk voor de B-lijn/Mo16), Titania Meijering  (verantwoordelijk voor de C-lijn/Mo14), Ina Pit (verantwoordelijk voor de D-lijn/Mo12) en Louis van der Heide (verantwoordelijk voor de A-, B-, C- en D-lijn/Jo18, Jo16, Jo14 en Jo12).

Wat doen wij?

De elftalcommissie houdt zich bezig met de indeling breedte jeugdteams. Zo worden nieuwe leden door de commissie ingedeeld bij een bepaald team. Daarnaast regelt de commissie de proeftrainingen voor de proefleden en managers voor de jeugdteams. Ook het verdere contact met de managers van de jeugdteams loopt via de elftalcommissie. De voorlichtingsavonden voor managers en coaches worden georganiseerd door de elftalcommissie. Daarnaast stelt de commissie de schema’s voor de kantine- en velddiensten op. Verder houdt de commissie zich bezig met de communicatie naar deelnemers van sporthopper en de startersgroep.

Waarvoor kun je bij de commissie terecht?

Wanneer jij vragen hebt met betrekking tot de indeling van de teams, andere vragen over de elftallen of de begeleiding van de teams kun je terecht bij de elftalcommissie. Ook verzoeken aan het jeugdbestuur kunnen ingediend worden bij de elftalcommissie.

 

Wil jij in contact komen met de elftalcommissie? Neem dan contact met ze op door te mailen naar elftalcommissiejeugd@ghbs.nl.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent