Menu

Huisregels

“De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de hockeysport in al haar verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt.” 

Raadpleeg onze STATUTEN voor meer informatie over GHBS. Naast statuten heeft GHBS ook een HUISHOUDELIJK REGLEMENT (HR). In dit HR wordt verder ingegaan op het reilen en zeilen van de vereniging. Tot slot heeft GHBS een TUCHTREGLEMENT. In dit reglement wordt uiteengezet hoe om te gaan met leden die tegen de statuten in handelen.

Veldregels

We hebben op ons complex vier hockeyvelden: 2 watervelden (veld 1 en 3) en 2 semi-watervelden (veld 2 en 4).

Wanneer wordt er gesproeid?

Een waterveld moet nat zijn als er op gespeeld wordt. Dit heeft te maken met grip, bespeelbaarheid en veiligheid. Voor het begin van de wedstrijd wordt er gesproeid en indien nodig ook tijdens de rust.

Semi-watervelden hoeven niet nat te zijn als er op gespeeld wordt, slechts vochtig. Er ligt namelijk ook zand op voor de grip, bespeelbaarheid en veiligheid. In principe wordt er elke zaterdag- en zondagochtend gesproeid voor de rest van de dag. Alleen bij extreme droogheid kan er extra worden gesproeid. Omdat de drainage anders is dan een waterveld dient dit ruim op tijd voor een wedstrijd te gebeuren. Vaker sproeien dan nodig heeft op semi-watervelden een averechts effect!

Het spreekt voor zich dat er bij regenbuien niet gesproeid hoeft te worden.

Watercapaciteit en sproeisleutel

We hebben maar een beperkte hoeveelheid water om te sproeien. Sproei dus niet meer dan nodig! Bovenstaand beleid volgen is daarom essentieel. De sleutel voor de sproeier hangt achter de bar. Lees de instructies op het sproeipaneel (bij de containers) zorgvuldig. Hang na het sproeien meteen de sleutel terug achter de bar.

Voor vragen kan je een mail sturen naar: accommodatie@ghbs.nl).

 

Veldverlichting
Wanneer het te donker wordt om te hockeyen maken we gebruik van de kunstverlichting op onze velden. Er dient zorgvuldig met de veldverlichting om te worden gegaan.

Hoe werkt de verlichting?
Het licht van het hoofdveld (veld 3) wordt bediend vanuit het clubhuis zelf, in de meterkast voor de toiletten. Alle schakelaars dienen een kwartslag gedraaid te worden om het gehele veld te verlichten. De overige 3 velden werken met een centraal pasjessysteem van het sportpark. Dit pasje hangt aan een keycord achter de bar. Let er op dat deze ALTIJD wordt teruggehangen! Met dit pasjes kan op een console de verlichting op veld 1, 2 en 4 worden aangezet. De console voor veld 1 zit op de muur van de kleedkamers bij GRC. Lees de instructies op het paneel goed. Wanneer de lampjes knipperen staat de verlichting UIT. Druk de knoppen (voor elk veldhelft 1 knop) in om de veldverlichting aan te zetten (de lampjes blijven constant branden). Na je bevestiging duurt het enkele seconden voor de verlichting aan gaat. LET OP: je kan niet meteen de verlichting weer uitzetten: geef de lampen de tijd om op te warmen. De console voor de veldverlichting van veld 2 en 4 zitten op het kleedkamergebouw vlak voor GHBS (stenen gebouw). Deze werkt op dezelfde manier.

Belangrijk
Ben je eerder klaar met trainen/de wedstrijd? Zet dan de verlichting uit! Het kost onnodig veel geld en energie als de lampen voor niets aan staan. Wil je verlichting buiten het clubhuis, maak dan gebruik van de bouwlamp die op het clubhuis zit aan de kant van veld 3 (hoofdveld). De stekker kan via de deur binnen in een stopcontact worden gestoken.

Voor vragen kan je een mail sturen naar accommodatie@ghbs.nl).

 

Rabobank Twin Seasons Pouwrent