Menu

Nieuw clubhuis

Het clubhuis van MHC GHBS op het Sportpark Corpus den Hoorn dateert uit 1973 en is als semipermanente bouw neergezet toen MHC GHBS nog een vereniging met 300 leden was. MHC GHBS is door de jaren heen uitgegroeid tot een vereniging met circa 1.800 leden. Het gebouw is te klein en inmiddels ook versleten.

In de afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met de planvorming van een clubhuis. Een clubhuis dat past bij de sportieve prestaties en ambities van onze dynamische vereniging. Dit heeft geleid tot het onderstaande voorlopig ontwerp zoals dat nu (oktober 2022) voorligt.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent