Menu

 Door secretaris

Aankondiging ALV 10 november 2018

Het bestuur nodigt iedereen graag uit voor een algemene ledenvergadering op zaterdag 10 november om 20:00 uur in het clubhuis.


Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS

 

Datum: Zaterdag 10 november (20:00 uur)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.

 

 1. 1. Opening
 2. 2. Mededelingen
 3. 3. Ingekomen stukken*
 4. 4. Vaststelling agenda
 5. 5. Vaststelling notulen afgelopen ALV**
 6. 6. Financieel
  a. Benoeming lid kascommissie
  b. Financieel jaarverslag
  c. Verslag kascommissie 2017-2018
  d. Vastelling jaarrekening 2017-2018
 7. 7. Aftreden bestuurslid:
  Aftredend: Niels Talsma (horeca)
 8. 8. Bouwcommissie – stand van zaken nieuwe clubhuis
 9. 9. Lustrum
 10. 10. Vrijwilligers
 11. 11. Rondvraag
 12. 12. Sluiting

 

*Stukken kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 3 november 2018  a.s. via [email protected].

 

**De notulen van de vorige ALV, gehouden op 26 mei 2018, en de jaarrekening 2017-2018 zijn op te vragen bij de secretaris via [email protected]. De notulen van de vorige ALV en de agenda zijn tevens te downloaden vanuit Mijn GHBS (Via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad Club – Tabblad Documenten – ALV).

 

Download hier de agenda in PDF

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent