Menu

 Door secretaris

Aankondiging ALV 15 november

Beste GHBS’ers,

Wij nodigen alle leden graag uit voor een algemene ledenvergadering op vrijdag 15 november 2019 om 20:00 uur in het clubhuis. Hieronder volgt de agenda.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS 

Datum: Vrijdag 15 november (20:00)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.

 1. 1. Opening
 2. 2. Mededelingen
 3. 3. Ingekomen stukken*
 4. 4. Vaststelling agenda
 5. 5. Vaststelling notulen afgelopen ALV**
 6. 6. Hockey technische organisatie
  a. Technisch management selectie jeugd
  b. Technisch management breedte- en jongste jeugd
  c. HTC senioren
 7. 7. Arbitrage
  a. CS+
  b. Jeugdopleiding
 8. 8. Vrijwilligerscommissie
 9. 9. Financieel
  a. Financieel jaarverslag
  b. Verslag kascommissie 2018-2019
  c. Vaststelling jaarrekening 2018-2019
  d. Benoeming kascommissie 2019-2020
 10. 10. Aftreden twee bestuursleden:
  a. Aftredend: Ineke Middelveldt (jeugdafdeling)
  b. Aftredend: Willemijn Jongman (vrijwilligers)
 11. 11. Aantreden bestuurslid
  a. Aantredend: Pauline van Loenen (jeugdafdeling)
 12. 12. Rondvraag
 13. 13. Sluiting


*
Stukken kunnen ingestuurd worden tot en met uiterlijk 8 november 2019 a.s. via [email protected].

**De notulen van de vorige ALV, gehouden op 24 mei 2019, en de jaarrekening 2018-2019 zijn op te vragen bij de secretaris via [email protected]. De notulen van de vorige ALV zijn tevens te downloaden vanuit Mijn GHBS (Via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad Club – Tabblad documenten – ALV).

Met vriendelijke groet,

het bestuur

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent