Menu

 Door secretaris

Aankondiging ALV 24 mei

Het bestuur nodigt alle GHBS-leden graag uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 24 mei om 20:00 uur in het clubhuis. Hieronder volgt de agenda:

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS

Datum: Vrijdag 24 mei (20:00)

Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken*
 4. Vaststelling agenda
 5. Vaststelling notulen afgelopen ALV**
 6. Begroting 2019-2020***
 7. Huishoudelijk Reglement
  Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement
 8. Bouwcommissie
  Stand van zaken nieuwe clubhuis
 9. Voorstel contributie
 10. Lustrum
 11. Vrijwilligers
 12. Rondvraag
 13. Sluiting


*
Stukken kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 17 mei 2019  a.s. via secretariaat@ghbs.nl.

**De notulen van de vorige ALV, gehouden op 10 november 2018 en de agenda in PDF met toelichting op de voorstellen, zijn te downloaden vanuit Mijn GHBS (Via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad “Club” – Tabblad “Documenten” – Kopje “ALV”).

***De begroting 2019-2020 is op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl.

Teams die op vrijdagavond trainen, kunnen na afloop van hun training aansluiten bij de ALV. Het is niet mogelijk om na 20:00 uur in het clubhuis te verblijven zonder deel te nemen aan de ALV.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

 

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent