Menu

 Door secretaris

Aankondiging ALV 3 juli

 • CC foto door jkbeitz - https://www.flickr.com/photos/jkbeitz

Het bestuur nodigt alle GHBS-leden graag uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 3 juli om 20:00 uur in het clubhuis.

In verband met de situatie rondom het corona-virus zijn er een aantal maatregelen van toepassing. Om te beginnen verzoeken wij je om thuis te blijven als je last hebt van verkoudheidsklachten; bij binnenkomst zullen we een kort checkgesprek laten plaatsvinden. Daarnaast is opgave vereist om deel te kunnen nemen aan de ALV. Op die manier kunnen wij het aantal aanwezigen monitoren en de verplichte 1,5 meter afstand waarborgen. Opgeven kan t/m vrijdag 26 juni door een mailtje te sturen naar secretariaat@ghbs.nl. Als blijkt dat het aantal aanmeldingen dusdanig hoog is dat we de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen, zal de ALV digitaal plaatsvinden. De personen die zich hebben aangemeld, ontvangen in de week na 26 juni bericht over de manier waarop de ALV zal plaatsvinden. Tot slot is het helaas niet mogelijk om na afloop in het clubhuis te blijven om na te praten onder het genot van een drankje. We hopen op je begrip. Hieronder volgt de agenda.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS
Datum: Vrijdag 3 juli (20:00)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.

 1. 1. Opening
 2. 2. Mededelingen
 3. 3. Ingekomen stukken*
 4. 4. Vaststelling agenda
 5. 5. Vaststelling notulen afgelopen ALV**
 6. 6. Financieel
  a. Vaststelling contributie 2020-2021**
  b. Begroting 2020-2021***
 7. 7. Aantreden bestuurslid
  Aantredend: Wouter Jacobs (selectie senioren en arbitrage)
 8. 8. Rondvraag
 9. 9. Sluiting

 

*Stukken kunnen t/m vrijdag 26 juni ingestuurd worden via secretariaat@ghbs.nl.

**De notulen van de vorige ALV gehouden op 15 november 2019 en de contributietabel 2020-2021 zijn te downloaden vanuit Mijn GHBS (via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad “Club” – Tabblad “Documenten” – Kopje “ALV”).

***De begroting 2020-2021 is op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl.

Toelichting op de agenda
6a. Vaststelling contributie 2020-2021

Betreft de jaarlijkse vaststelling van de contributie. Ten opzichte van seizoen 2019-2020 zijn de contributies verhoogd met de inflatiecorrectie van 2019. Voor meer informatie verwijzen we naar de contributietabel 2020-2021. Deze is te downloaden via Mijn GHBS.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent