Menu

 Door secretaris

ALV 2 juni: contributievoorstel

Toelichting contributievoorstel en uitleg ALV's

Zoals in eerder verstuurde uitnodiging vermeld zal er op 2 juni a.s. weer een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden om 20:00 in het clubhuis.

 

Op de agenda staat een voorstel tot aanpassing van de contributie. Hierover zijn al veel vragen gekomen. Tijdens de ALV zal dit voorstel uitgebreid toegelicht worden, maar om alvast enige vragen te beantwoorden volgt hieronder een korte uitleg:

 

Contributievoorstel

Het bestuur stelt voor aan de ALV tot besluit van verhoging van de contributie over de gehele linie van €15,00 vanaf het seizoen 2017-2018 en daarna nogmaals €10,00 over de vanaf seizoen 2018-2019.

 

Dit ten financiering van het voorstel van de (nieuw)bouwcommissie. Dit voorstel zal tijdens de ALV gepresenteerd worden en omvat in ieder geval de kosten van de voorbereiding van het eerder genoemde voorstel.

 

Lidmaatschap 2016-2017 2017-2018 2018-2019*
Senioren ≥25 jaar €300 €315 €325
Senioren <25 jaar €200 €215 €225
Trainingslid €190 €205 €215
Ouderhockey €190 €205 €215
A-jeugd €270 €285 €295
B-jeugd €270 €285 €295
C-jeugd €260 €275 €285
D-jeugd €250 €265 €275
E-jeugd €230 €245 €255
F-jeugd €180 €195 €205
Funkey €150 €165 €175
Zaallid €60 €75 €85
Steunlid €50 €65 €75

* In de tabel is geen rekening gehouden met eventuele inflatiecorrectie.
Algemene ledenvergadering:

Ons kwam ook ten gehore dat het niet voor iedereen duidelijk is wat een ALV nu precies inhoudt. De algemene ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van de vereniging. De vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en beslist onder andere over de begroting, de hoogte van de contributie en vele andere verenigingszaken. Alle leden en ouders van leden van GHBS zijn welkom.

 

Tijdens een ALV kan om stemming worden gevraagd. Zo weet het bestuur of zijn beslissing de steun heeft van de leden. Ieder lid ouder dan zestien heeft stemrecht tijdens de ALV. Van de juniorleden uit een huishouden die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt heeft bij de algemene ledenvergadering één ouder stemrecht.

 

Indien een lid zelf een agendapunt voorstellen dat hij/zij behandeld wenst tijdens een ALV. Hiervoor kan een zogenaamd ingekomen stuk ingediend worden bij de secretaris; uiterlijk één week voor de datum van de ALV.

 

De ALV wordt minimaal twee keer per jaar gehouden. Een keer in het voorjaar (meestal rond mei) en een keer in het najaar (meestal rond oktober).

 

Het bestuur hoopt zo enige gerezen vragen te hebben kunnen beantwoorden. Mochten er in de tussentijd nog vragen zijn kunt u die ten alle tijden sturen naar de secretaris via [email protected]

 

Graag tot 2 juni!

 

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent