Menu

 Door Lisette Kruit

Algemene ledenvergadering GHBS

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de mei-algemene ledenvergadering (ALV). Deze wordt gehouden op vrijdag 27 mei van 20.00 tot 22.00 uur in het clubhuis van GHBS. Heel wat belangrijke stukken worden besproken, onder andere over de contributie (zie hiervoor de mail die je hebt ontvangen). Daarnaast is er een leuke primeur: de presentatie van de nieuwe clublijn door de kledingcommissie!

 

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Begroting en voorstel contributie

– Toelichting door de penningmeester

– Toelichting op het technisch beleid

4. Presentatie actie “Samen voor GHBS”

5. Presentatie nieuwe kledinglijn

6. Mededelingen van het bestuur

– Voortgang en status clubgebouw

– Decharge en installaties commissieleden

7. Wvttk

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Het bestuur roept iedereen op vooral te komen naar de mei ALV. Na afloop trakteert het bestuur op een drankje.

Unicef Rabobank Twin Seasons Pouwrent