Menu

 Door secretaris

Bestuursupdate zomer 2020

Beste GHBS’ers,

Uiteraard zouden we het liefst terugkeren naar het GHBS van voor de coronacrisis. Hopelijk is het ‘nieuwe normaal’ slechts een tijdelijk normaal. Met goede moed en een groot vertrouwen dat we als club deze crisis het hoofd kunnen bieden, zijn we als bestuur in elk geval druk in de weer om de club daarvoor gereed te maken. In dit bericht informeren we jullie graag over wat er binnen de vereniging speelt en welke besluiten zijn genomen.

Vrijwilligers, bedankt!

We willen om te beginnen alle vrijwilligers en de technische staf van GHBS bedanken voor hun inspanningen om de trainingen en andere hockeyactiviteiten aan het einde van het vorige seizoen te hervatten. Zij hebben in korte tijd veel werk verzet om de protocollen en trainingsschema’s gereed te krijgen. En uiteraard zijn er ook complimenten en dank aan de kinderen en senioren die zich goed aan de regels hebben gehouden. Extra dank gaat uit naar de coronaverantwoordelijken in hun oranje hesjes!

Activiteiten in de zomer en de start van het nieuwe seizoen

Voor de senioren heeft er in de zomervakantie de Zomer Avondcompetitie/ZAC plaatsgevonden. De animo was groot. Maar liefst wekelijks, op woensdag- en donderdagavond, heeft iedereen z’n conditie op peil kunnen houden en na afloop kunnen genieten van een drankje! Voor de Jongste Jeugd en de D’tjes heeft er eind mei een leuke clinic plaatsgevonden. Vanaf begin augustus gaan de (eerste) selectieteams weer trainen en vanaf 24 augustus de breedteteams. Er vindt op zaterdag 22 augustus nog een clinic voor de Jongste Jeugd en de D’tjes plaats en begin september beginnen de competitiewedstrijden alweer!

Welke gevolgen heeft corona voor de financiën?

Het belangrijkste agendapunt tijdens de “live” ALV van 3 juli betrof de goedkeuring van de contributies en de begroting voor het seizoen 2020-2021. Uiteraard heeft het stilleggen van de competitie en de gedwongen sluiting van het clubhuis een wissel getrokken op de financiën van GHBS. Toch ziet het ernaar uit dat we het boekjaar 2019-2020, mede door allerlei steunmaatregelen, redelijk kunnen afsluiten.

Blik op de begroting voor volgend seizoen

De begroting voor het seizoen 2020-2021 is gereed. Een nieuwe begroting maken is in deze tijd zeer lastig. Waarmee moeten we rekening houden en wat kan op ons pad komen? We hebben daarom besloten een begroting voor te leggen waarin we uitgaan van een situatie waarbij al enige rekening is gehouden met de effecten van corona. We verwachten dat de kantine de aankomende tijd een gevoelige tik kan krijgen (geen grootschalige feesten). Daarnaast is het spannend hoe de ledenaantallen zich ontwikkelen. Uiteraard blijven we nadenken over mogelijke scenario’s bij een opleving van het virus.

Openstelling van het clubhuis/kantine

De huidige maatregelen (1,5 meter afstand, looprichtingen in clubhuis etc.) blijven voorlopig van kracht. In het clubhuis is zeker gezien de 1,5 meter weinig plaats voor grote aantallen mensen. Uiteraard willen iedereen die iets wil drinken of eten op GHBS graag bedienen.  We zijn van plan om de buitenruimte tussen het clubhuis en veld 2 te betegelen (geen natte voeten als het weer wat slechter wordt), zodat er na de wedstrijden en trainingen wat meer ruimte is om iets te drinken of eten. Ook wordt een uitgifteluik geplaatst achter de bar, zodat het ook mogelijk is om buiten iets te bestellen aan de bar.

We hebben in de zomer oud-GHBS’er Ronald Verheijen bereid gevonden om de aankomende periode als kantinemanager op te treden. Hij is natuurlijk al een bekend gezicht op GHBS maar jullie zullen hem nu vaker gaan zien!

Nieuwe velden en nieuwe clubhuis

In de zomer is er op GHBS hard gewerkt. Veld 2 is inmiddels vervangen en we zijn een mooie watermat rijker. Het nieuwe (zand)veld 5 nadert z’n voltooiing. De keuringen van de velden moeten nog plaatsvinden. Zodra die positief zijn verlopen, kunnen we erop trainen en spelen.

Inmiddels hebben we dus 3 watervelden. Een unicum in het Noorden en ver daarbuiten!

Vlak voor corona waren we een heel eind op weg met het nieuwe clubhuis. De onzekere situatie rondom corona (minder opbrengsten kantine en onzekere ledenaantallen) heeft echter voorlopig roet in het eten gegooid. Bouwcommissie en bestuur koersen nu op begin bouwactiviteiten eind volgend jaar. Maar dan moeten corona of de effecten van corona geen spelbreker zijn.

GHBS is in de afgelopen jaren sterk gegroeid waardoor de behoefte aan opslagruimte voor keepers- en trainingsmaterialen groter is geworden dan de bestaande capaciteit. Om meer ruimte te maken in het clubhuis en de opslagcapaciteit heeft de ALV ingestemd met het voorstel om tijdelijke opslagcontainers te plaatsen naast veld 3. Het is de bedoeling dat deze opslagcontainers blijven staan totdat het nieuwe clubhuis gereed is.  In deze extra faciliteit komen de keeperslockers en opslagfaciliteiten voor trainingsmateriaal. Na het zomerreces gaan we hier mee bezig om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Afsluitend….

GHBS is meer dan alleen hockey. We hopen dat onze club in deze onzekere tijd naast sport ook warmte en steun kan bieden. Hockey brengt ons bij elkaar, GHBS verbindt ons! We gaan er een geweldig mooi jaar van maken!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Rob Wolters
voorzitter GHBS

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent