Menu

 Door secretaris

Corona-protocol seizoen 2020-2021

Beste GHBS-ers,

We staan aan het begin van een nieuw seizoen en hoewel we net als jullie enorm uitkijken naar de herstart van de competitie, willen we benadrukken dat nauwkeurig omgaan met de corona-maatregelen ook tijdens het nieuwe seizoen van groot belang blijft. Medewerking van ieder lid is nodig. Houden we ons niet gezamenlijk aan de geldende richtlijnen, dan loopt GHBS net als iedere andere organisatie de kans om haar deuren te moeten sluiten. We willen hierbij daarom nogmaals onder de aandacht brengen wat van ieder lid te allen tijde wordt verwacht:

Algemeen

– Voor het protocol waarin per situatie de acties bij (vermoedelijke) besmetting staan beschreven klik hier. Raadpleeg dit protocol direct wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting binnen je team.

– Bij klachten als neusverkoudheid, keelpijn, koorts, hoesten, benauwdheid, smaak-/ reukverlies en andere griepverschijnselen: blijf thuis en laat je testen.

– Als iemand in je huishouden last heeft van één of meerdere van bovenstaande klachten: blijf thuis en laat je testen.

– Houd buiten het veld altijd 1,5m afstand van andere aanwezigen. Dit geld ook op de reservebank, tijdens de rust, tijdens strafcornerbespreking etc.*

– Was regelmatig, in ieder geval voordat je naar je training/wedstrijd gaat, je handen met zeep.

– Nies in je ellenboog en schud geen handen

Sportpark

– Volg bij het betreden en verlaten van het sportpark, de velden en het clubhuis de aangegeven looproutes en signing die zijn aangebracht

– Klik hier voor de plattegrond met de looproute op sportpark Corpus den Hoorn

Clubhuis

– Betreed het clubhuis alleen voor toiletbezoek en het afhalen van consumpties. Volg daarbij de looproutes en signing die zijn aangebracht.

– Om de 1,5m afstand te kunnen waarborgen, mogen er maximaal 6 personen aanwezig zijn in het clubhuis. Dit aantal is exclusief bar- en velddienst.

– Laat één persoon per groepje consumpties halen aan de bar

– Registreer je bij de deur met naam en telefoonnummer als je het clubhuis binnengaat**

– Desinfecteer je handen bij de deur voor je het clubhuis binnengaat

– Neem op het terras alleen plaats op de aangegeven plekken

Kleedkamers

– Betreed de kleedkamers alleen wanneer noodzakelijk***

– Gebruik van de kleedkamers is alleen toegestaan wanneer er 1,5m gehouden kan worden tussen de aanwezigen. Er mogen niet meer dan 6 personen per kleedkamer aanwezig zijn.

Training

– Er mag alleen getraind worden onder begeleiding van een trainer/spelleider

– Voor de junioren zijn containers met trainingsmaterialen aanwezig op de velden. Deze worden door de eerste groep die traint naar het veld gebracht. De groep die als laatste bij de jeugd traint zorgt ervoor dat de containers weer worden opgeruimd. De materialen worden regelmatig gedesinfecteerd.

– Voor de senioren geldt dat er getraind mag worden met eigen materialen (ballen, pionnen, hesjes). Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken ervan. GHBS faciliteert deze mogelijkheid door desinfectiemiddel neer te zetten.

– Persoonlijke spullen kunnen niet in het clubhuis worden gelegd. Neem je spullen mee naar het veld of leg deze (bij regen) in kleedkamer 4.

– Het veld mag pas worden betreden als de voorgaande teams het veld volledig hebben verlaten

Competitiedagen

– In het wedstrijdschema is rekening gehouden met verschillende aanvangstijden per veld om drukte tussen de wedstrijden door te voorkomen. Houd je aan deze tijden.

– Vul het digitale wedstrijdformulier altijd volledig in, inclusief begeleiding. Dit is van belang voor eventueel contactonderzoek van de GGD.

– Houd de voorbespreking op een plek in de buitenlucht waar het mogelijk is om 1,5m afstand van elkaar te houden.

– Het veld mag pas worden betreden als de voorgaande teams het veld volledig hebben verlaten

– Zorg ervoor dat cornermaskers voor ieder gebruik worden ontsmet met een desinfecterend alcoholdoekje. De teams moeten zelf zorgen voor dergelijke doekjes

– Toeschouwers zijn toegestaan tot een maximum van 250 personen per veld, mits er tussen alle toeschouwers 1,5m afstand wordt gehouden.

– Spelers die na hun wedstrijd aanwezig blijven op de club, gelden ook als toeschouwers en worden meegenomen in het maximum aantal van 250 personen per veld

– De wedstrijdtafel/bardienst is op competitiedagen het aanspreekpunt voor corona gerelateerde vragen

– Houd je bij bezoek van andere hockeyclubs aan de daar geldende regels

– Bij vervoer naar uitwedstrijden is de richtlijn vanuit de club, de KNHB en NOC-NSF, dat iedereen boven de 12 jaar om een mondkapje te dragen als er zich in het voertuig personen uit verschillende huishoudens bevinden

– Houd bij het verzorgen van lunches rekening met de hygiëne, zorg bijvoorbeeld voor lunchpakketten per persoon.

*Kinderen in de categorie t/m 12 jaar hoeven geen afstand te bewaren van elkaar en anderen, kinderen in de categorie 13 t/m 18 jaar hoeven geen afstand te bewaren van elkaar, maar wel van volwassenen.

**In verband met contactonderzoek moeten wij je vragen om je contactgegevens achter te laten zodra je het clubhuis betreedt.

***Wij adviseren met klem om waar mogelijk thuis om te kleden en te douchen. Er zijn uitzonderingen, denk aan teams die ver moeten reizen van en naar hun woonplaats, maar we verwachten dat onze leden op dit vlak hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

Tijdens trainingen en competitiedagen is er een corona-verantwoordelijke aanwezig die toeziet op het naleven van bovenstaande maatregelen.

Met verdere vragen kun je terecht bij [email protected]

Tot op het veld!

Het bestuur

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent