Menu

 Door secretaris

GHBS en AVG

Inzicht in gegevens, verwijderen van data en bewaartermijnen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie van kracht is en dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf deze datum niet langer geldt.

 

Vanzelfsprekend kunt u ervan uitgaan dat GHBS zeer zorgvuldig met alle data omgaat. Specifieke gegevens worden gedeeld met de KNHB. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit altijd de juiste gegevens zijn, passend bij het doel van de verwerking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens die noodzakelijk zijn om de competitie te kunnen organiseren.

 

Het recht om ‘vergeten’ te kunnen worden

Personen die ‘vergeten’ willen worden door de club, kunnen dat verzoek indienen bij de club (bijvoorbeeld bij opzegging lidmaatschap). Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat de gegevens ook daadwerkelijk uit onze de bestanden verwijderd worden.

 

GHBS is bezig met het realiseren van een document waarmee we inzicht kunnen geven wat de club aan data opslaat. Dit zijn niet alleen de standaardgegevens, zoals NAW, contactinformatie, maar ook de spelers- en begeleidingshistorie, bardiensten, fluitdiensten, vrijwilligersrollen etc. Leden kunnen dan via een verzoek de club vragen om deze informatie te verwijderen. Bovendien zullen we bewaartermijnen vaststellen voor verschillende gegevens.

 

Anonimiseren oude data

Een deel van de (oudere) data zullen we anonimiseren zodat ze wel kunnen blijven helpen bij het inzicht hebben in ontwikkelingen van de club.

Wij zullen iedereen de komende periode periodiek op de hoogte stellen van de voortgang.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent