Menu

 Door secretaris

Inschrijf formulier obligaties

Om het nieuwe clubhuis te realiseren is er natuurlijk geld nodig, en als onderdeel van de totale financiering willen we wij onze leden vragen fiscaal vriendelijk een lening te verstrekken aan de club.

De totale begroting voor de geschetste accommodatie bedraagt 1,5 miljoen euro. Een stevig bedrag maar realistisch voor een vereniging met inmiddels 1800 leden en de ruimtebehoefte die dit betekent. G.H.B.S. heeft de afgelopen jaren € 350.000,- kunnen sparen. Daarnaast verwachten wij een externe financiering van € 800.000,- rond te krijgen. Het resterende bedrag (€ 350.000,-) willen we bij elkaar brengen door (obligatie-) leningen van G.H.B.S. leden.

Een obligatielening betekent kort gezegd dat je € 1.000,- (of een veelvoud daarvan) aan G.H.B.S. leent tegen een rente van 1,1%. GHBS lost dit in jaarlijkse delen binnen 10 jaar weer af, je krijgt het gehele bedrag dus weer terug, plus een bescheiden rente. Het voordeel voor GHBS is dat een klein deel van de terugbetaling, via de belastingaangifte van het lid dat de lening verstrekt, verloopt. De gedetailleerde toelichting met filmpjes en rekenvoorbeelden staat hier: https://www.ghbs.nl/bouw-je-mee/

Al heel veel sportclubs gingen ons voor in het gebruik van deze sympathieke manier om je club te helpen en wij rekenen dan ook op jullie hulp. Wanneer leden G.H.B.S. steunen middels obligaties, scheelt dat de club bijna € 90.000,- aan kosten ten opzichte van andere soorten leningen!

Van de obligatieleningen wordt alleen gebruik gemaakt wanneer alle plannen en overeenkomsten definitief zijn. Voordat de opdrachtverlening naar de aannemer gaat dient de ALV (1e kwartaal 2023) definitieve goedkeuring op het ontwerp, het bouwproces en de financiering te geven. Van je toezegging om een lening te verstrekken (dat is wat we in deze campagne van je vragen) zal dan ook pas gebruik worden gemaakt wanneer alle besluitvorming en de financiering definitief is.

We kunnen echt alle steun heel goed gebruiken. Dus, denk niet “een ander doet het wel, één zo’n lening van mij maakt geen verschil” maar help mee en schrijf je in voor een obligatie! (meerdere mag natuurlijk ook). Doe het nu!

Ga hier direct naar het inschrijfformulier! —>

https://www.ghbs.nl/inschrijfformulier-obligatieplan-ghbs/

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent