Menu

 Door Lisette Kruit

IVA cursus voor seniorenleden

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) samengesteld. Het is wettelijk vastgesteld dat al het barpersoneel op een sportclub een IVA cursus gedaan moet hebben. Deze cursus dient ter voorkoming van alcoholmisbruik onder jongeren onder de 18 jaar in de sportkantine.

 

Hierbij vragen wij alle senioren die achter de bar staan de IVA test zo snel mogelijk af te leggen. Dit kan op via de volgende LINK en duurt ongeveer een kwartier. Vul bij het kopje ‘e-mailadres barverantwoordelijke’ BAC@ghbs.nl in, zodat wij een bestand bij kunnen houden van leden die de IVA cursus gevolgd hebben.

 

Gedurende aankomend periode zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de mensen die achter de bar staan, de IVA cursus gevolgd hebben.

 

Unicef Rabobank Twin Seasons Pouwrent