Menu

 Door secretaris

Laatste nieuws corona

Nieuwe maatregelen 13 oktober

De nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd tijdens de persconferentie van de overheid op dinsdag 13 oktober, hebben ook gevolgen voor GHBS. Hieronder zijn de belangrijkste punten te vinden. Op dit moment zijn we achter de schermen bezig met het uitwerken van de mogelijkheden om te kunnen blijven hockeyen op een veilige manier. We houden hierbij de richtlijnen van de KNHB en NOC NSF aan. Zie voor meer informatie de website van de KNHB (https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie).

– Competities worden stilgelegd.
– Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat trainen alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer      dan 4 personen.
– Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband toegestaan in de vorm van trainingen en onderlinge wedstrijden met teams van      GHBS.
– Het clubhuis en de kleedkamers blijven gesloten.

De maatregelen gaan in per woensdagavond 14 oktober 22:00 uur en zullen tenminste voor de aankomende vier weken van kracht blijven. Trainingen die voor 22:00 uur vanavond plaatsvinden, kunnen nog doorgaan.

Zaalperiode

Afgelopen week zijn de aanvoerders van seniorenteams en managers van jeugdteams geconsulteerd. Daarnaast is er contact geweest met de KNHB en een aantal andere clubs. Deze rondgang heeft ons geleerd dat de meerderheid van de clubs in ons district zich terugtrekt uit de zaalcompetitie en ervoor kiest waar mogelijk door te trainen op het veld. De technische staf van GHBS heeft ditzelfde advies afgegeven.

Deze overweging en de berichten over het aanscherpen van de Coronamaatregelen, heeft het bestuur doen besluiten dat GHBS zich voor dit zaalseizoen terugtrekt. Het bestuur vindt de voordelen van spelen in zaal niet opwegen tegen de risico’s die deelnemen aan de zaalcompetitie met zich meebrengen.

Uitzondering op bovenstaande is de jongste jeugd. Voor hen lijken de risico’s voor trainen in de zaal mee te vallen. GHBS gaat zich inspannen om zaaltrainingen voor de jongste jeugd teams faciliteren in een veilige vorm. Dit alleen wanneer dat binnen de dan geldende Coronaregels past.

Rabobank Twin Seasons Pouwrent