Menu

 Door secretaris

Laatste nieuws corona

Versoepeling corona maatregelen 19 november 2020 en doortrainen senioren in de winter

Beste senior leden GHBS,

Gezien de versoepeling van de Corona preventieve maatregelen voor senioren kan er per direct weer getraind worden in 4-tallen conform de eerder instructie van 13 oktober, dus 1 viertal per kwart veld met inachtneming 1,5 m regel.

Trainingen mogen doorlopen tot 19 december en mogen vanaf 4 januari weer hervat worden.

Los van bovengenoemde kerstperiode kan er afhankelijk weersomstandigheden in de winter getraind worden. Dit in plaats van de zaal en omdat er geen midwintercompetitie komt.

Voor het herstarten van de competitie zijn we afhankelijk van de KNHB. Zodra dit startmoment bekend is zullen we dit laten weten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GHBS

4 november 2020

Gezien de nieuwe COVID maatregelen van de overheid is er voor senioren alleen nog de mogelijkheid voor training in vaste tweetallen op kwartveld.
Dit betekent dus totaal 8 spelers per veld. Deze spelers mogen niet halverwege de training wisselen voor 8 andere spelers van het team en moeten gedurende de hele training dezelfde tweetallen blijven.
Tevens moeten deze tweetallen onderling minstens 1,5 meter afstand houden. Er dient te worden getraind op de tijden en velden waarop normaal de training staat ingeroosterd.
En de spelers dienen na de training afstand te houden tot elkaar en direct van het GHBS terrein te gaan.
Verder heeft de Bond helderheid gegeven wat de gevolgen zijn van de nieuwe Covid regels op de competities
Zowel de zaal als de midwinter competitie worden geannuleerd. De KNHB heeft voor de herstart van de competitie een tweetal scenario’s uitgeschreven.
Hieronder tref je de toelichting van de Bond. Nadere informatie  volgt, zodra we meer hierover weten.

https://hockey.nl/nieuws/de-sport/knhb-geen-midwinter-en-zaal-twee-scenarios-herstart-veldcompetitie/

Nieuwe maatregelen 13 oktober

De nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd tijdens de persconferentie van de overheid op dinsdag 13 oktober, hebben ook gevolgen voor GHBS. Hieronder zijn de belangrijkste punten te vinden. Op dit moment zijn we achter de schermen bezig met het uitwerken van de mogelijkheden om te kunnen blijven hockeyen op een veilige manier. We houden hierbij de richtlijnen van de KNHB en NOC NSF aan. Zie voor meer informatie de website van de KNHB (https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie).

– Competities worden stilgelegd.
– Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat trainen alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer      dan 4 personen.
– Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband toegestaan in de vorm van trainingen en onderlinge wedstrijden met teams van      GHBS.
– Het clubhuis en de kleedkamers blijven gesloten.

De maatregelen gaan in per woensdagavond 14 oktober 22:00 uur en zullen tenminste voor de aankomende vier weken van kracht blijven. Trainingen die voor 22:00 uur vanavond plaatsvinden, kunnen nog doorgaan.

Zaalperiode

Afgelopen week zijn de aanvoerders van seniorenteams en managers van jeugdteams geconsulteerd. Daarnaast is er contact geweest met de KNHB en een aantal andere clubs. Deze rondgang heeft ons geleerd dat de meerderheid van de clubs in ons district zich terugtrekt uit de zaalcompetitie en ervoor kiest waar mogelijk door te trainen op het veld. De technische staf van GHBS heeft ditzelfde advies afgegeven.

Deze overweging en de berichten over het aanscherpen van de Coronamaatregelen, heeft het bestuur doen besluiten dat GHBS zich voor dit zaalseizoen terugtrekt. Het bestuur vindt de voordelen van spelen in zaal niet opwegen tegen de risico’s die deelnemen aan de zaalcompetitie met zich meebrengen.

Uitzondering op bovenstaande is de jongste jeugd. Voor hen lijken de risico’s voor trainen in de zaal mee te vallen. GHBS gaat zich inspannen om zaaltrainingen voor de jongste jeugd teams faciliteren in een veilige vorm. Dit alleen wanneer dat binnen de dan geldende Coronaregels past.

Rabobank Twin Seasons Pouwrent