Menu

 Door Harrie ter Reegen

Perikelen rondom de nieuwe kleding

Zoals jullie weten hebben we in mei een nieuwe kledinglijn gepresenteerd. En we zijn erg trots op deze lijn, want de kleding ziet er geweldig uit en doet veel voor de uitstraling van de club. Maar zoals jullie ook hebben gemerkt, verloopt de invoering niet zonder horten en stoten. We willen daar als bestuur graag uitleg over geven.

 

We krijgen veel vragen die neerkomen op drie zaken:
– de kleding past niet in alle gevallen, hoe lossen we dit op?
– waarom is niet alle kleding er?
– en hoe zit het met het eigendom?

 

Passende kleding
Midden vorig jaar ging Telstar failliet. Dat stelde ons voor de vraag of we een nieuw contract moesten afsluiten met een vervangende sportzaak of dat we de kleding zelf zouden gaan bestellen. Uiteindelijk is voor de laatste optie gekozen zodat we met de marge de club konden ondersteunen – bijvoorbeeld om zo een nieuw clubgebouw mogelijk te maken.

 

De bestelling van de kleding vergde een lange voorbereidingstijd: in totaal is de commissie al een jaar bezig met consultaties bij andere clubs, gesprekken met leden en het onderzoeken van hoe je kleding het beste kunt uitgeven met zo laag mogelijke kosten voor de leden gedurende het lidmaatschap. En om ervoor te zorgen dat sponsoren langer plezier hebben van het sponsoren van een team. Daarna moest er een leverancier worden gevonden, ontwerpen worden gemaakt, uitgewerkt, en bestellijsten worden aangemaakt.

 

Omdat het om een eerste en grote order ging moest dit ook nog ruim voor de seizoensstart en voordat alle selecties waren afgerond. Daarom heeft de kledingcommissie kleding besteld op basis van de lijsten van het voorgaande jaar – omdat er nu eenmaal geen andere informatie voorhanden was.

 

Nu blijkt bij uitlevering dat niet alle maten kloppen en dat ook niet de juiste aantallen zijn geleverd. Dit blijkt onder andere bij de rokjes, die erg groot uitvallen voor de maat, de verkeerde aantallen sokken per maat en de erg lang of breed uitgevallen shirts. We werden daarmee geconfronteerd op vrijdagochtend toen de spullen geleverd werden en we niets meer konden wijzigen. Hierover gaan we nog het gesprek aan met onze leverancier. Verder zijn we aan het bekijken in hoeverre we eventuele fouten in de levering kunnen repareren. Hierover worden jullie binnenkort nader geïnformeerd.

 

Missende kleding
De kleding werd erg laat geleverd: de dag voor en de ochtend van de uitgeefdag. We hebben de afgelopen maand heel erg veel druk moeten zetten op de leverancier nadat bleek dat hij zijn belofte van levering half augustus niet na kon komen. Uiteindelijk is het dus ook niet gelukt om alle kleding op tijd binnen te krijgen en daarom moeten we gaan naleveren. De kledingcommissie is druk bezig met het uitzoeken wat er nu wel en niet volgens afspraak is geleverd en heeft daar zeker de komende weken nog voor nodig. Omdat we toch moeten nabestellen, gaan we ook inventariseren wat er nog ontbreekt op basis van de huidige selecties: hierover kunnen jullie binnenkort een mail verwachten, samen met de informatie over de verkeerde leveringen van de maten.

 

Eigendom
De kleding die door de ouders van de selectieteams en de sponsoren betaald wordt, is eigendom van het team. Op deze manier kan een sponsor voor twee jaar een team sponsoren zonder dat gesponsorde kleding tussentijds verdwijnt. Na twee jaar wordt de kleding eigendom van de speler zelf. Spelers die gedurende de twee jaar bij het team komen, kopen de kleding over van hen die het team verlaten. Wanneer de sponsor niet verandert, kun je de kleding gewoon meenemen.

 

Betaalmoment
Omdat nog niet alle kleding uitgeleverd is, hoeft er ook nog niet betaald te worden. Zodra je als team een compleet pakket hebt, willen we je vragen binnen 30 dagen te betalen. Mocht dat op een of andere manier niet mogelijk zijn, neem dan contact op met Ineke Middelveldt (i.middelveldt@planet.nl) of Hans Wienen (voorzitter@ghbs.nl).

 

TwinSeasons

Bij het ontvangen, uitdelen en opslaan van de kleding worden we enorm goed geholpen door TwinSeasons: zij hebben aangeboden te helpen bij de distributie en vragen hier geen geld voor. Ze zijn overigens niet verantwoordelijk voor de levering van de kleding en zijn ook niet de veroorzaker van deze perikelen. TwinSeasons is al bordsponsor bij ons en we hebben naar elkaar uitgesproken dat we willen kijken hoe we de samenwerking kunnen gaan versterken.

 

Hoe kunnen jullie helpen?
Zoals we al aangaven, heeft de kledingcommissie het op het moment enorm druk met het repareren van de fout van de leverancier. We begrijpen dat jullie ook nog vragen hebben, maar we vragen jullie om de kledingcommissie de komende weken de rust te gunnen om dit weer op de rit te krijgen. De kledingcommissie bestaat uit vrijwilligers die deze taak naast hun werk moeten doen. Door de slechte levering is de druk op de commissie zo hoog geworden, dat we simpelweg geen directe oplossingen van hen kunnen verwachten.

 

Het zou helemaal fijn zijn als jullie de commissie de komende weken zouden kunnen helpen bij deze enorme klus. Iedereen die mee wil helpen kan zich melden bij de commissie (kledingcommissie@ghbs.nl).

 

We hopen op jullie begrip voor de ontstane situatie. Ook de komende tijd blijven we (bestuur en kledingcommissie) ons inspannen om voor iedereen een passende oplossing te vinden, zodat alle spelers zo snel mogelijk in een mooi nieuw tenue kunnen hockeyen. We laten volgende week weer weten hoe de zaken ervoor staan. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze mail die echt niet kunnen blijven liggen, neem dan contact op met Ineke (i.middelveldt@planet.nl) of Hans (voorzitter@ghbs.nl).

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent