Menu

 Door Hans van Loenen

Terugblik Algemene Leden Vergadering 2 juli

Tijdens de ALV van 2 juli kregen leden de gelegenheid om vragen te stellen over de financiën van GHBS na anderhalf jaar corona. Daarnaast stond de vergadering in het teken van een bijzondere benoeming en een wisseling in het bestuur. Zo kreeg GHBS er twee Leden van Verdienste bij. Wie dat zijn?

Petra den Engelsman hebben we op een bijzondere manier mogen bedanken omdat ze zich al jaren met veel enthousiasme heeft ingezet voor de club. Petra begon in 2006 bij de trimhockey na haar studie. Vervolgens heeft ze heel wat jaren met veel plezier in D10 (later D15) gespeeld en inmiddels de stap naar de 30+ hockey/veterinnen gemaakt. Naast het hockeyen heeft Petra zich ook verdiept in de wereld van arbitrage, waarvoor ze zelf de CS+-opleiding behaalde. Petra trad in 2016 toe tot het bestuur waar ze zich o.a. bezig hield met de senioren breedteteams. In de tijd van Petra’s bestuursjaren groeide het ledenaantal flink. Waar we toen nog 19 dameselftallen hadden, starten er komend seizoen maar liefst 30! Tijdens de ALV van 2 juli is Petra officieel afgetreden als bestuurslid en is ook haar opvolger benoemd; Noor Tönis had het stokje al van haar overgenomen binnen het bestuur.

Dan Antoinette van Tongeren, al sinds 1975 is ze lid van G.H.B.S.. Toen nog een club waar gespeeld werd op gras, ongeveer 300 leden hockeyden, het jeugdkamp nog op Schiermonnikoog was en het clubhuis er net stond. Na haar jeugd speelde Antoinette in een studententeam dat later D5 “Take Five” werd. Inmiddels is ze een bekend gezicht bij de veterinnen. Na haar moeder, die lange tijd de redactie van het clubkrantje ‘Van Doel tot Doel’ en de ledenadministratie deed, heeft zij ook een aantal jaren de redactie gedaan. En maar liefst 13 jaar is ze de teamamanger geweest van haar zoon die op zijn 6de bij G.H.B.S. begon. Een mooie G.H.B.S. carrière dus!
Tijdens de ALV wilde Antoinette graag nog even benadrukken hoe bijzonder het is dat we als G.H.B.S. zo’n diverse club zijn waar iedereen een plek heeft. “het zorgt voor die extra diversiteit en gezelligheid, en dat moet vooral zo nog heel lang blijven”. En daar sluiten wij ons als bestuur graag bij aan!

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent