Menu

 Door Lisette Kruit

Tijdelijke verandering sproeibeleid

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan onze sproei installatie. Normaal gesproken
wordt er grondwater opgepompt, dat gefilterd wordt en vervolgens op de velden gesproeid wordt. Er wordt
nu gekeken naar de kwaliteit van dat grondwater. Om deze reden wordt er tijdelijk gesproeid met leiding water. Op deze manier kunnen we onze velden blijven besproeien, echter brengt dit wel behoorlijk veel extra kosten met zich mee. We willen iedereen daarom vragen om de komende tijd zuinig om te gaan met het sproei water. Sproei een veld alleen als het echt nodig is!

 

Zodra de werkzaamheden voltooid zijn en er weer met grondwater gesproeid kan worden dan zal dit uiteraard gecommuniceerd worden. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met Floor (kantinemanager@ghbs.nl).

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent