Menu

 Door secretaris

TOELICHTING CONTRIBUTIEVERHOGING

Voor diegene die niet aanwezig konden zijn op de laatste ALV een korte toelichting.

Vlak voor de zomer is tijdens de Algemene Ledenvergadering (hierna: ALV) een voorstel tot aanpassing van de contributies besproken. Dit voorstel is toen in aangepaste vorm unaniem aangenomen. Voor diegene die niet aanwezig konden zijn op deze ALV geven we hieronder graag enige toelichting:

Contributievoorstel

Het bestuur heeft aan de ALV het voorstel gedaan tot verhoging van de contributie over de gehele linie van €15,00 vanaf het seizoen 2017-2018 en daarna nogmaals €10,00 vanaf seizoen 2018-2019. Dit ten financiering van het voorstel van de (nieuw)bouwcommissie. Dit voorstel zal tijdens de volgende ALV (najaar 2017) gepresenteerd worden.

 

Aanpassing

Na de presentatie van dit voorstel is vanuit de ALV het voorstel gekomen om de tweede verhoging uit te stellen tot de volgende Algemene Ledenvergadering. Het voorstel van de (nieuw)bouwcommissie is dan meer concreet. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

 

De nieuwe contributies zijn inmiddels via de website gecommuniceerd.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent