Menu

 Door Hans van Loenen

Uitnodiging 16 sept GHBS

De club vindt het belangrijk dat iedere sporter zich welkom én veilig
voelt. Daarom doet onze GHBS dit jaar mee aan een pilot van de
gemeente Groningen, in samenwerking met de Alliantie
Gelijkspelen. Samen met andere organisaties zetten we ons in voor
meer inclusiviteit in de sport en voor een algehele acceptatie van
LHBTI+’ers bij sportclubs.

Deze pilot heeft als doel de bewustwording rondom dit thema te
versterken en zo te komen tot een positief en veilig sportklimaat
voor iedere sporter. Want het lijkt normaal dat je jezelf kunt zijn op
het sportveld, maar dat is het helaas nog niet altijd zo.

Om hier aandacht voor te vragen, dragen sporters een
regenboogband, regenboogveters en wordt de regenboogvlag door
de clubs op het sportpark gehesen.

Op 16 september vindt van 16:00 – 18:00 uur, op Sportpark Corpus
den Hoorn, een feestelijke aftrap van de pilot plaats in de kantine
van GRC.

Tijdens de bijeenkomst maak je onder meer kennis met het
inclusieteam van Corpus den Hoorn, hoor je van voormalig
tophockeyer Pepijn Keppel waarom hij na tien jaar plotseling de
topsportwereld verliet en welke rol zijn seksuele geaardheid daarbij
heeft gespeeld. Je kunt ook als eerste het Groningse
ambassadeursteam zien: bekende en minder bekende Groningse
sporters die aandacht vragen voor een veilige en inclusieve
sportomgeving.

Ben je er 16 september ook bij de feestelijke start van dit project?
Aanmelden kan via: rinske.hokwerda@groningen.nl

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent