Menu

 Door Hans van Loenen

UITNODIGING ALV Dinsdag 21 december 2021

Beste GHBS’ers,

Het bestuur vindt het gezien de huidige aantallen besmettingen met het Corona-virus niet verantwoord om een ALV te organiseren. Ze wil daarom de ALV verplaatsen naar een moment waarop dit wel weer kan, begin 2022. We kunnen dan weer met elkaar in gesprek en de punten op de agenda recht doen.

Echter statutair gezien moet het jaarverslag binnen een half jaar na afloop van het boekjaar worden vastgesteld in een ALV. In diezelfde statuten staat dat de termijn voor het vaststellen van de jaarverslag met maximaal 5 maanden verlengd kan worden door de ALV.

Het bestuur nodigt haar leden daarom graag uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 21 december 2021 om 20:00 uur. Het enige punt dat op de agenda voor deze ALV staat is ‘verlenging termijn vaststelling jaarverslag 2020-2021’. Deelnemen aan de vergadering kan zowel in het clubhuis als digitaal.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS

Datum: dinsdag 21 december 2021 (20:00u)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.

  1. Opening
  2. Verlenging termijn vaststelling jaarverslag 2020-2021*
  3. Sluiting

*Wil je de vergadering digitaal bijwonen, geef dat dan uiterlijk zondag 19 december 20:00 uur door via secretariaat@ghbs.nl . Je ontvangt dan tijdig per e-mail een uitnodiging voor het digitaal bijwonen van de vergadering.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent