Menu

 Door secretaris

Aankondiging ALV 28 oktober 2016

Het bestuur nodigt leden en ouders van jeugdleden van GHBS graag uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 28 oktober 2016 om 20:00 in het clubhuis.

Tijdens deze ledenvergadering zullen onder andere het financieel jaarverslag, het verslag van de kascommissie en de jaarrekening worden besproken. Verder zal de situatie rond de kleding worden toegelicht en zullen de mogelijke scenario’s voor het nieuwe clubgebouw gepresenteerd worden.

Hieronder volgt de voorgestelde agenda:


Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS
Datum: Vrijdag 28 oktober 2016 (20:00)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken*
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling notulen**
5. Financieel
5.1 Financieel jaarverslag
5.2 Verslag kascommissie
5.3 Vaststelling jaarrekening 2015-2016**
6. Decharge, verkiezingen en installatie nieuwe bestuursleden*
Het bestuur stelt kandidaat als nieuwe bestuursleden: T. (Thea) Hoefnagel, P. (Petra) den Engelsman,
W. (Willemijn) Jongman en G. (Gijs) Aslander.

7. Kleding
8. Presentatie plannen nieuw clubgebouw
9. W.v.t.t.k. en rondvraag
10. Sluiting

*Ingekomen stukken en kandidaten bestuursleden kunnen ingestuurd worden bij de secretaris tot uiterlijk 21 oktober 2016 a.s. via secretariaat@ghbs.nl.
** De notulen van de vorige ALV en de jaarrekening kunt u opvragen via de secretaris via secretariaat@ghbs.nl.


Na de vergadering is er uiteraard tijd voor een drankje en een goed gesprek. We hopen u te mogen zien op de algemene ledenvergadering.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent