Menu

 Door Hans van Loenen

UITNODIGING ALV Vrijdag 2 juli 2021

Beste GHBS’ers,

Het bestuur nodigt alle GHBS-leden graag uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 2 juli 2021 om 20:00 uur in het clubhuis.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS

Datum: Vrijdag 2 juli 2021 (20:00u)
Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken*
4. Vaststelling agenda
5. Vaststelling notulen afgelopen ALV**
6. Financieel
6.a. Vaststelling contributie 2021-2022
6.b. Begroting 2021-2022***
7. Aftreden bestuurslid:
7.a. Aftredend: Petra den Engelsman (senioren breedte)
8. Aantreden bestuurslid
8.a. Aantredend: Noor Tonis (senioren breedte)
9. Benoeming lid van verdienste
10. Rondvraag
11. Sluiting

*Stukken kunnen ingestuurd worden tot en met uiterlijk 25 juni 2021 a.s. via secretariaat@ghbs.nl.

**De notulen van de vorige ALV, gehouden op 30 oktober 2020 zijn op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl.

***De begroting 2021-2022 is op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl.
De notulen van de vorige ALV zijn tevens te downloaden vanuit Mijn GHBS (Via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad Club – Tabblad documenten – ALV).

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent