Menu

 Door secretaris

Uitschrijven

Vooralsnog gaan we er, net als de KNHB en de overheid, vanuit dat vanaf september de hockeycompetitie weer van start kan gaan! We zijn dan ook hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen

Op 3 mei hebben we het bericht laten uitgaan dat we waar mogelijk de opzegtermijn voor senioren zouden versoepelen tot naar een later moment waarop meer bekend werd over de seizoenstart 2020-2021. Ook hebben we aangegeven dat we daarbij afhankelijk waren van de datum die de KNHB zou aanwijzen als deadline voor de teamopgave.

Afgelopen week heeft de KNHB ons laten weten dat de inschrijving van teams op 24 juni binnen moet zijn. Tot onze spijt moeten we jullie hierbij daarom mededelen dat we toch de OUDE opzegtermijn van 1 juni zullen hanteren (uitschrijven kan tot en met 31 mei). Bij afmelding na 1 juni zullen contributiekosten voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht worden. Uitschrijven kan alleen via het online uitschrijfformulier.

Deze opzegtermijn is heel belangrijk, omdat de elftalcommissie de drie weken na 1 juni nodig heeft om te inventariseren hoe de teamsamenstellingen er in het nieuwe seizoen uit zullen zien. Zij moeten voldoende tijd hebben om de opgave op tijd bij de KNHB aan te leveren.

Zoals eerder vermeld, blijft ook voor onze jeugdleden de reguliere opzegtermijn gelden.

We willen er weer een mooi hockeyseizoen van maken en hopen natuurlijk dat jullie dat samen met ons willen doen!

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent