Menu

 Door secretaris

Uitschrijven

Seizoen 2019-2020 is door de coronacrisis helaas niet gelopen zoals verwacht, maar vol goede moed kijken wij nu richting komend seizoen. De voorbereidingen voor zowel het nieuwe seizoen, als acties en alternatieve hockeyactiviteiten in de zomerperiode zijn in volle gang. Voor onze leden is nu de periode aangebroken om te beslissen of zij ook komend seizoen weer bij GHBS blijven hockeyen. Wij zetten in ieder geval alles op alles om er weer een prachtig nieuw seizoen van te maken!

De jeugdtrainingen gaan komende week weer van start, waar wij natuurlijk ontzettend blij mee zijn! Omdat de seizoensopstart 2020-2021 voor het jeugdhockey naar alle waarschijnlijkheid net als andere jaren zal verlopen, blijft voor onze jeugdleden de reguliere opzegtermijn gelden. Dit betekent dat als jeugdleden hun lidmaatschap willen opzeggen, dit mogelijk is tot en met 31 mei. Bij afmelding na 1 juni worden contributiekosten in rekening gebracht.

Voor de senioren is er helaas nog veel onduidelijkheid. We begrijpen dat het lastig is om eventueel te overwegen om wel of niet op te zeggen, zolang er geen duidelijkheid is over volgend seizoen. Daarom willen we bij de senioren de in het verleden gehanteerde opzegtermijn van 1 juni, binnen de mogelijkheden, verplaatsen naar een later moment waarop meer bekend is over het verloop van de seizoensstart 2020-2021. We zijn daarbij wel afhankelijk van het besluit van de KNHB, gezien de elftalcommissie genoeg tijd moet hebben om de teamopgave en teamsamenstellingen in orde te maken. Wij verwachten medio mei bericht van de KNHB over de deadline voor de teamopgave. Daarna zullen we jullie z.s.m. informeren over de opzegtermijn voor senioren.

Unicef Rabobank Twin Seasons Pouwrent