Menu

 Door Lisette Kruit

Update bouwwerkzaamheden Corpus den Hoorn

Afgelopen maandag heft op het sportpark Corpus den Hoorn een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle verenigingen op het park. Hier is onder andere gesproken over de bouwfases van het Topsport Zorgcentrum en het parkeerbeleid.

 

Zoals u als bezoeker van het park gemerkt hebt is de parkeerplaats aan een verandering onderhevig waardoor er soms minder plaatsen beschikbaar zijn. De gemeente heeft daarvoor een aantal maanden geleden een oplossing geboden door het parkeerterrein voor personeel van het Martini Ziekenhuis in het weekend open te stellen voor bezoekers van het sportpark.

 

In de praktijk zien we dat over het algemeen de voorkeur wordt gegeven aan een andere oplossing, namelijk het parkeren langs de openbare weg, in de berm of op de stoepen van de parkeerplaats.
De gemeente zal hier vanaf heden strenger op controleren en ook boetes gaan uitdelen. Wees gewaarschuwd en parkeer uw auto dus niet zomaar langs de weg!

 

Daarnaast is op dit moment de toegang tot het sportpark niet meer geregeld door het elektronische toegangshek zoals dat eerder het geval was. Dit hek wordt in een later stadium wel weer teruggeplaatst, maar is om de werkzaamheden te vergemakkelijken tijdelijk verwijderd. Dit geeft echter geen vrijbrief om uw auto bij het clubhuis te parkeren!

 

Bijgevoegd is een plattegrond waarop u ziet waar de verschillende parkeerplaatsen zich bevinden.

 

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent