Menu

 Door Lisette Kruit

Veilige sportomgeving

Bij GHBS hechten we waarde aan het creëren van een veilige sportomgeving voor onze leden. Om dit in de praktijk te brengen, zijn er gedragsregels voor onze vrijwilligers opgesteld. Klik HIER om de gedragscode in te zien.

Ook is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij de vertrouwenspersoon kunnen trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden terecht met vragen over ongewenste situaties. Kijk voor de contactgegevens van de vertrouwenspersoon op de COMMISSIEPAGINA.

Een volgende stap is het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor (nieuwe) vrijwilligers. Op dit moment zijn we hard aan de slag om al onze vrijwilligers van een VOG te voorzien.

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen en andere kwetsbare groepen binnen een sportvereniging. Vanaf komend seizoen zal het aanvragen van een VOG behoren tot de standaardprocedure bij het aanstellen van trainers en coaches.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent