Menu

 Door Hans van Loenen

Vereniging arbitrage plan GHBS/Oproep begeleiders beginnende scheidsrechters

GHBS heeft een vereniging arbitrage plan opgesteld. Fluiten van wedstrijden wordt daarin
gezien als een integraal onderdeel van het lidmaatschap op GHBS. Doel van het plan is het
bieden van een betere opleiding voor scheidsrechters.

Binnen het plan zijn alle jeugdleden vanaf de B-leeftijd verplicht een clubscheidsrechter
kaart te halen. Ook ouders van jeugdleden en senioren die nog geen scheidsrechters kaart
hebben worden aangemoedigd deze te halen. Alleen met deze clubscheidsrechterkaart (C-
kaart) ben je gerechtigd competitiewedstrijden te spelen en te fluiten.

GHBS wil de beginnende scheidsrechters in de praktijk meer ondersteunen. Dit zal gebeuren
door deze beginnende scheidsrechters tijdens wedstrijden te laten begeleiden door een
ervaren scheidsrechter. De arbitragecommissie van GHBS zoekt hiervoor vrijwilligers. Heb je
een C-kaart en affiniteit met fluiten en het begeleiden van veelal jonge beginnende
scheidsrechters, meld je dan aan.

Het arbitrageplan voorziet tevens in vervolgopleiding voor scheidsrechters die enthousiast
zijn geraakt. Zij kunnen doorstromen in de clubscheidsrechter plus (CS+) opleiding. Zo
kunnen scheidsrechters doorstromen naar wedstrijden van een hoger niveau. Heb je de
smaak te pakken, dan kun je de opleiding tot bondsscheidsrechter volgen en zo wedstrijden
op het hoogste niveau fluiten.

Wil je beginnende scheidsrechters helpen, hen een aantal keer per jaar begeleiden? Meld
je dan aan bij Jelle Oosterhof, jelle_oosterhof@hotmail.com.

Arbitragecommissie GHBS/Oproep vrijwilligers arbitragecommissie

De arbitragecommissie is het aanspreekpunt binnen en buiten GHBS als het gaat om
arbitragezaken. Zij is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het vereniging
arbitrage plan. Als onderdeel daarvan waarborgt de commissie de opleiding van
scheidsrechters. Zij organiseert deze en voert deze uit (bv CS-plus scheidsrechter cursus). De
commissie kan geraadpleegd worden door het wedstrijdsecretariaat wat betreft indeling
scheidsrechters op niveau. De arbitragecommissie is ook het aanspreekpunt voor de
tuchtcommissie van GHBS. Tenslotte is de commissie verantwoordelijk voor de
doorontwikkeling van het arbitrageplan. Vrijwilligers die de arbitragecommissie willen
komen versterken kunnen zich ook melden bij Jelle Oosterhof, jelle_oosterhof@hotmail.com.

Unicef Rabobank Twin Seasons Pouwrent