Menu

 Door Lisette Kruit

Vooraankondiging ALV

Het bestuur nodigt iedereen graag uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 24 mei om 20:00 uur in het clubhuis. De agenda volgt zo snel mogelijk.

Teams die op vrijdagavond trainen, kunnen na afloop van hun training aansluiten bij de ALV. Het is niet mogelijk om na 20:00 uur in het clubhuis te verblijven zonder deel te nemen aan de ALV.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent