Menu

 Door secretaris

Werkzaamheden parkeerterrein Laan Corpus den Hoorn

In verband met de bouw van het Topsportzorgcentrum zal in de komende periode het parkeerterrein
voor sportpark Corpus den Hoorn worden aangepakt.

Van dinsdag 18 april t/m woensdag 31 mei 2017 vinden er veranderingen plaats aan het voorterrein
van sportpark Corpus den Hoorn. Het terrein waarop het Topsportzorgcentrum komt, wordt bouwrijp
gemaakt. Tevens wordt de parkeerplaats heringericht.

Om hinder voor de bezoekers minimaal te houden, zijn tijdens de werkperiode altijd minimaal 200
parkeerplaatsen beschikbaar. Voor het parkeren in het weekend wordt tijdens deze periode
aanvullende parkeergelegenheid geboden. Bezoekers van het sportpark kunnen dan ook gebruik
maken van het personeelsparkeerterrein van het Martini Ziekenhuis.

 

Parkeerterrein_Werkzaamheden
Fase 1 : 18-04-2017 – 05-05-2017 De bestaande parkeerplaatsen worden opnieuw aangebracht en er wordt een gedeelte van de nieuwe ingang aangelegd. Er kan niet geparkeerd worden op de aangegeven parkeerplaatsen op de afbeelding. De bestaande ingang blijft toegankelijk.

De werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd. De ingang naar het sportpark zal tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Voor iedere faseverandering wordt u opnieuw op de hoogte gebracht. Het werkterrein wordt afgezet met bouwhekken en looproutes worden met borden aangegeven. De overlast zal tijdens de eerste fase beperkt zijn.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Koen Meijer BV uit Veendam. Indien u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. A. Drenth 06-11860245 (uitvoerder) of b.g.g. dhr. H. Steenge op nr. 06-28841966 (projectleider).

©Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V.

Unicef Rabobank Twin Seasons Pouwrent