Menu

 Door Lisette Kruit

Wijziging technisch beleid jeugd

De KNHB heeft een nieuwe visie i.v.m. competitiestructuur D/C-jeugd en ontwikkeling van spelers/speelsters uitgebracht. Deze visie is op de bijeenkomst van 27 maart bij de hockeyvereniging HVA (Assen) aan alle verenigingen in Noord Nederland nader toegelicht.

 

Bij deze visie hanteert de KNHB onder meer de volgende uitgangspunten:

? geen selectie voor de D-leeftijd;
? prestatiedruk wegnemen bij jonge spelers/speelsters;
? meer horizontale competitie bij de D-/C-jeugd i.p.v. een verticale (geen NK aan het eind van het seizoen voor de D-jeugd, wel voor de C-jeugd), en;
? belasting hockey en privé in evenwicht.

Met als doel dat kinderen zich, zonder onder druk te staan, vrij moeten voelen om zich breed te ontwikkelen.

 

GHBS onderstreept de visie van de KNHB en gaat een aantal wijzigingen met ingang van het nieuwe seizoen (2018-2019) in haar Technisch Beleid doorvoeren. We gaan de veranderingen aan het eind van het seizoen 2018-2019 evalueren en mogelijk voorzetten dan wel aanpassen.

 

Belangrijkste wijzigingen Jongste Jeugd (6E/8E)

Twee teamtrainingen voor de achttallen per week (geen T&TT meer op de maandag voor de achttallen). In de zestallen teams indelen op basis van onder meer geslacht, leeftijd en vriendschappen.

 

Belangrijkste wijzigingen D-Jeugd

Geen selectie trainingen en selectieteams meer bij de D-Jeugd. Bij de meisjes worden de eerste- en tweedejaars kinderen uit elkaar gehaald. En we gaan de teams onder meer indelen op basis van drie verschillende niveau’s, waarbij teams in niveau 1 ook wel plaatsingsteams worden genoemd. Bij de jongens eerste- en tweedejaars door elkaar heen en indelen op niveau.

 

D-jeugd gaat twee keer in de week trainen met het eigen team. Daarnaast zal er een derde vrijwillig moment zijn waar alle D- Jeugd een derde keer kan trainen. De toeslag á €60,- zal gelden voor de teams met niveau 1, omdat ze bijvoorbeeld langer trainen (1,5 uren per training) en in kleinere teams spelen in de zaal. In de zaal zullen de niveau 1 teams opgedeeld worden in kleinere teams, voor de overige teams geldt: veldteam = zaalteam.

 

Belangrijkste wijzigingen C-Jeugd

Bij de C-Jeugd wel selectie trainingen, selectieteams zijn MC1, MC2 en JC1 (eerste- en tweedejaars door elkaar). Selectie teams trainen 2,5 keer in de week (ene week 3x en andere week 2x) en de breedte jeugd 2x per week met het eigen team. Zaal blijft ongewijzigd t.o.v. huidige seizoen.

 

Belangrijkste wijzigingen A/B-Jeugd

Selectieteams trainen 2,5 keer in de week (ene week 3x en andere week 2x) en de breedte jeugd 2x per week met het eigen team.

 

Wij begrijpen dat de wijzigingen wellicht vragen oproepen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar jeugdtrainer@ghbs.nl.

 

Het Technisch Hart

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent