Menu

Obligatie info

Presentatie Deelnemers Obligatieplan GHBS

In de periode na openstelling van de obligatielening (oktober 2022) wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt voor realisatie. De planning is erop gericht om start bouw in juni 2023 te laten plaatsvinden of indien dit niet mogelijk is in het najaar van 2023. In een later stadium zal de ALV gevraagd worden om definitief haar goedkeuring te verlenen op het ontwerp, de financiering (leningen) en dekking in de begroting van MHC GHBS. We streven hierbij na dat een mogelijke contributieverhoging zo gering mogelijk is.

Momenteel zijn er nog veel onzekerheden over de ontwikkeling van de materiaalprijzen, levertijden en rente. In samenwerking met externe adviseurs volgen we deze ontwikkeling op de voet en monitoren de impact op het plan. Indien nodig ontwikkelen we alternatieve oplossingen, zodat de financiële gevolgen in de vorm van een contributieverhoging zo gering mogelijk zijn en waarbij de financiële consequenties passen binnen de financiële meerjarenbegroting van MHC GHBS.

Het beleid en het financiële meerjarenbegroting van MHC GHBS, zijn gebaseerd op een aantal aannames, nl.:

‘- de ontwikkeling van het ledenaantal blijft op het huidige niveau;

‘- de ontwikkeling van inkomsten uit overige opbrengsten zullen naar verwachting met toenemen met circa 5%-10% (horeca, sponsoring etc.);

‘- de investeringen in velden, trainers en materiaal mogen niet onder druk komen te staan door realisatie van het clubhuis;

‘- de ontwikkeling van de doorlopende kosten blijft stabiel.

Aangezien de bovengenoemde ontwikkelingen en daaraan gekoppelde cashflow kunnen variëren in de tijd en ook gegeven de ontwikkeling van het banksaldo willen wij bij de start van de werkzaamheden van de aannemer kunnen beschikken over de benodigde middelen.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent