Menu

Obligatielening i.c.m. met periodieke schenking

Het is voor verenigingen, culturele instellingen en ANBI’s heel interessant om een lening te combineren met een fiscaal aftrekbare periodieke gift. Door de combinatie met de gift worden de jaarlasten voor MHC GHBS heel erg laag, terwijl de deelnemer profiteert van fiscale aftrek met alle voordelen van dien.

Je leent éénmalig een bedrag aan MHC GHBS. In dit geval voor een periode van 10 jaar. De obligatielening heeft een coupon van € 1.000,-. Je leent MHC GHBS dus € 1.000,- of een veelvoud daarvan. De looptijd van de obligatielening is tien jaar en de aflossing is annuïtair. MHC GHBS betaalt je jaarlijks rente en aflossing.

Naast deze lening spreken we ook af dat je MHC GHBS jaarlijks een bedrag schenkt. Omdat deze gift minimaal 5 jaar loopt en jaarlijks dezelfde grootte heeft is dit een periodieke gift en is deze fiscaal aftrekbaar. Er geldt geen minimum gift en geen drempel. Elke euro die je schenkt is aftrekbaar. Afhankelijk van het tarief van belastingaftrek (tussen 37,1% en 46% (2020)) dat voor jou geldt krijg je geld terug van de Belastingdienst. Per € 100,- is dit ongeveer € 14,-.

De schenking is in dit geval per obligatie van € 1.000,- € 37,- per jaar en deze wordt verrekend met de rente en aflossing. Van de belastingdienst krijg je jaarlijks ongeveer € 14,- van de € 37,- terug.

Voorbeeld
Stel de deelnemer koopt 1 obligatielening van € 1.000 met een couponrente van 4%. Tevens schenkt de deelnemer van de rente en aflossing tien jaar lang € 37,- per jaar aan de club. Dit is dan een schenking van een periodieke gift en is daarom aftrekbaar.

Het netto voordeel is bij een belastingvoet van 37,1% € 14,- per jaar. In tien jaar is dat in totaal € 140,-.

MHC GHBS vergoedt 4% rente over de uitstaande inleg over tien jaar. In dit voorbeeld is dat € 230,-. Jaarlijks heeft deelnemer recht op € 123,- aan rente en aflossing. De periodieke gift van € 37,- wordt hiervan afgetrokken. Daardoor is de jaarlijkse betaling die de deelnemer van MHC GHBS ontvangt € 86,-. Daarnaast ontvangt de deelnemer vanwege de periodieke gift ook € 14,- belastingvoordeel. Totaal ontvangt de deelnemer jaarlijks € 86,- + € 14,- = € 100,-.

De deelnemer heeft daardoor na tien jaar € 1.000,- van de ingelegde € 1.000 terug. € 140,- via belastingaftrek en € 860,- van MHC GHBS.

MHC GHBS profiteert sterk van deze constructie doordat de schenking hoger is dan de rentebetaling. Uiteindelijk heeft MHC GHBS bij een lening van € 1.000,- maar € 860,- aan totale lasten, terwijl dit bij een normale lening met 3% rente € 1.165, – zou zijn. Het scheelt MHC GHBS dus € 305,- per obligatie. Bij totaal € 100.000,- aan obligaties is dat € 30.500,-!

Fiscale consequenties
De rente-inkomsten vallen bij de schenker in Box 3 en zijn belastingvrij. De jaarlijkse schenking is aftrekbaar als periodieke gift aan een vereniging.

De uitstaande obligatie behoort tot de bezittingen Box 3 en wordt als zodanig belast.

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden op de website van de belastingdienst.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent