Menu

 Door Hans van Loenen

Update bestuur GHBS

Beste GHBS’ers

Ook afgelopen seizoen domineerde coronavirus voor het tweede seizoen op rij de gang van zaken op onze club. Laten we hopen dat aankomend seizoen weer een beetje terug naar het oude normaal zal zijn. Natuurlijk hebben bestuur en de vele commissies en vrijwilligers van onze vereniging niet stil gezeten en ook de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer in volle gang.

Het afgelopen seizoen in het kort

 • – Er is meer getraind en in meer weekenden gespeeld bij de jeugd dan in een normaal seizoen en gelukkig hebben de seniorenteams ook steeds meer kunnen doen.
 • – De Zomer Avond Competitie (ZAC) heeft deze zomer gelukkig weer gewoon kunnen plaatsvinden (nu zelfs twee keer per week!)
 • – Het nieuwe veld 5 is in gebruik genomen.
 • – Er is een nieuwe opslag voor (keepers)materiaal gerealiseerd, ook zijn nieuwe, grote, afvalbakken geplaatst.
 • – Een aantal lichtmasten is vervangen en we hebben in de afgelopen weken proefgedraaid met het al eerder aangekondigde nieuwe tap/kassasysteem
 • – Sponsoren zijn over het algemeen gebleven en ook nieuwe sponsoren hebben zich aan de club verbonden. Zo verwelkomen we: Schouten + Van der Giezen Makelaars en Sneakerbaron.
 • – GHBS blijft een financieel gezonde club. We zijn zelfs in staat geweest (voor degenen die dat wilden) een klein deel van de contributie terug te storten.
 • – We hebben om gezond te blijven ook steun gehad van de gemeente, KNHB, overheid, sponsoren en leden.
 • – We hebben met Antoinette van Tongeren en Petra den Engelsman twee nieuwe leden van verdienste; gefeliciteerd!

Wat gaan we aankomend seizoen doen?

 • – Hopelijk weer lekker hockeyen zoals we dat gewend zijn.
 • – Nu het coronastof lijkt te zijn neergedaald, willen we er na toe werken om in de loop van dit jaar, een besluit nemen over de nieuwbouw van het clubhuis.
 • – We doen onderzoek naar de haalbaarheid van een zaalhockeyblaashal op het terrein van onze vereniging.
 • – We gaan starten met het nieuwe tap/kassasysteem met een pas met 100 euro tegoed voor ieder senioren-team.
 • – We starten dit seizoen met een record aantal seniorenteams; 34 damesteams en 15 herenteams!
 • – Bij de selectie-jeugdteams start aankomend seizoen een klankbordgroep voor de technische staf.
 • – Er zal, in navolging van de jeugd-selectieteams, bij de jeugd-breedte-teams een enquête plaatsvinden om onze organisatie en de manier waarop we dat doen te verbeteren.
 • – De eerste TD zal waarschijnlijk op zondag 12 september plaatsvinden; save the date!

Tijd over?

Alles wat we doen op GHBS valt of staat met de inzet van onze vele vrijwilligers. Natuurlijk hebben we een mooi en goed team van mensen die bij ons werken maar er is altijd veel te doen op onze vereniging. Heb je tijd over en wil je graag mee helpen; meld je aan!
We kunnen je inzet nog goed gebruiken bij de communicatiecommissie, accomodatiecommissie en we zoeken nog iemand als secretaris voor in het bestuur.

Wij zijn er klaar voor, graag zien we jullie snel weer op de club!

Namens het bestuur,

Rob Wolters
Voorzitter

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent