Menu

Waarom een obligatielening?

Het uitgeven van deze obligatieleningen heeft voor MHC GHBS grote voordelen ten opzichte van andere financieringsvormen. Er hoeven bijvoorbeeld geen zekerheden gesteld te worden. Ten opzichte van een hypothecaire lening bij een bank besparen we de taxatie-, notaris- en kadasterkosten.

Voordelen voor u als deelnemer

Het inschrijven op de obligatieleningen heeft voor u ook voordelen. U kunt tegen een aantrekkelijke rente een bedrag ter beschikking stellen. Deze rentepercentages liggen aanmerkelijk hoger dan de op dit moment gangbare spaarrente.

Kenmerken

Het totale bedrag dat wij middels deze obligaties willen lenen bedraagt maximaal € 400.000,-.

Kenmerken

Er is 1 soort obligatie. Een 10-jarige obligatie met een rente van 5,0% op jaarbasis. Vanaf 22 oktober 2022 kunt u inschrijven op een of meerdere obligaties. De inschrijvingstermijn sluit op 26 november 2022. Na deze einddatum wordt aan u meegedeeld hoeveel obligaties aan u toegewezen zijn. De inschrijver dient zorg te dragen voor volstorting van het toegewezen bedrag binnen 30 dagen na toewijzing. De uitgifteprijs zal 100% van de nominale waarde bedragen.

Hoe werkt het?

U leent éénmalig een bedrag aan MHC GHBS. In dit geval voor een periode van 10 jaar. De obligatielening heeft een coupon van € 1.000,-. U leent de organisatie dus € 1.000,- of een veelvoud daarvan. De looptijd van de obligatielening is tien jaar en de aflossing is annuïtair. MHC GHBS betaalt u jaarlijks rente (5,0%) en aflossing en na 10 jaar heeft u uw volledige inleg met een mooi rendement weer terug.

Inschrijven en beheer

Via het obligatieplan-platform (www.obligatieplan.nl/GHBS) kunt u zich inschrijven en wordt de voortgang van de inschrijvingen live bijgehouden. Zo blijft iedereen betrokken en is het volledig helder en transparant hoeveel geld er is opgehaald. Heeft u een obligatie verstrekt? Dan kan u via dit platform inloggen en heeft u inzicht en overzicht in uw lopende obligaties.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent